Kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus

Versio

Tekijä

Päiväys

  1.1

Sakari Salla 

 11.2.2019 

 

 

 

Tässä dokumentissa ollaan kiinnostuneita käyttäjätietokannan ja sen tietojen ajantasaisuuden toteutuksen yleisistä periaatteista sellaisella tasolla, joka antaa riittävät tiedot käyttäjätietojen laadun ja ajantasaisuuden arvioimiseksi.

Kotiorganisaatio asettaa tämän dokumentin www:hen kaikkien saataville ja päivittää sitä oma-aloitteisesti, kun muutoksia tulee. Dokumentti linkitetään Haka-infrastruktuurin kotisivulta.

Tässä dokumentissa käyttäjätietokannalla tarkoitetaan sitä loppukäyttäjien attribuuttien joukkoa, johon organisaation Identity Provider-palvelin tukeutuu. Käyttäjätietokannan tekninen toteutus voi olla esim. LDAP-hakemisto tai relaatiotietokanta, tai niiden yhdistelmä niin, että Identity Provider -palvelin noutaa osan attribuuteista LDAP-hakemistosta ja osan JDBC:n yli opiskelijarekisteristä. 

1. Käyttäjätietokannan ja perusrekistereiden kytkentä

1.1. Opiskelijarekisteri

Lähtöoletuksena on, että opiskelijarekisterin henkilötiedot ovat ajantasalla.

Miten käyttäjätietokanta on kytketty opiskelijarekisteriin?

Diakin opiskelijarekisteriä ylläpidetään Peppi –opintorekisteriohjelmistolla. Peppi –käyttäjärekisteriä päivitetään opintosihteerien toimesta esimerkiksi uusia käyttäjiä luodessa. Käyttäjät voivat muuttaa joidenkin attribuuttien sisältöä Primuksen Wilma –käyttöliittymän kautta omantoimisesti.

Opiskelijarekisteriä päivitetään Diakin käyttäjätietovarastoon automaattisesti 2 kertaa vuorokaudessa. Käyttäjätietovarastona ja käyttäjätietojen pääasiallisena lähteenä käytetään Active Directory –hakemistoa. Peppi –rekistereistä tieto siirretään ja käsitellään ohjelmallisesti ja tallennetaan Active directory –hakemistoon.

 

1.1.1. Uusi opiskelija

Miten uuden opiskelijan tiedot päivittyvät opiskelijarekisteristä käyttäjätietokantaan?

Koska uusi opiskelija saa käyttäjätunnuksen/opiskelijaroolin?

Mitä tunnukselle tapahtuu, jos uusi opiskelija ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tai ottaa paikan vastaan mutta ilmoittautuu poissaolevaksi?

 

Uuden opiskelijan tiedot luodaan automaattisesti opiskelijavalintatiedoista. Opiskelijavalintatiedot siirretään Peppi –rekisteriin, josta ne luodaan automaattisesti käyttäjätietovarastoon. Tunnukset luovutetaan henkilökohtaisesti opiskelijoille henkilökunnan tarkastettua opiskelijan henkilöllisyys. Mikäli opiskelija ei ota vastaan opiskeluoikeutta tai ei vastaanota tunnusta, järjestelmä lukitsee opiskelijan tunnuksen 60 päivän kuluessa.

 

1.1.2. Opiskelijan tiedoissa tapahtuu muutos

Miten opiskelijan muuttuneet tiedot päivittyvät opiskelijarekisteristä käyttäjätietokantaan?

 

Opiskelijan tiedot päivittyvät automaattisesti Peppi –rekisterin tietojen mukaisesti käyttäjätietovarastoon. Muutokset välittyvät automaattisesti 2 kertaa vuorokaudessa.

 

1.1.3. Opiskelija lakkaa olemasta opiskelija

Koska organisaatio (esim. opintoasiainhallinto) katsoo, että opiskelija lakkaa olemasta opiskelija
a) sen jälkeen kun opiskelija valmistuu?
b) sen jälkeen kun lukukausi vaihtuu, ja opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi?
c) sen jälkeen kun opiskelija ilmoittaa keskeyttävänsä opinnot?

Kuinka kauan ylläolevien tapahtumien jälkeen kestää, että organisaatio (esim. tietohallinto) sulkee opiskelijan käyttäjätunnuksen tai poistaa opiskelijaroolin?

 

 

Kun opiskelija valmistuu, ei ilmoittaudu läsnä olevaksi tai keskeyttää opintonsa tunnus lukittuu 60 päivän kuluessa ja siirretään poistetuksi käyttäjäksi.

 

1.2. Henkilökuntarekisteri

Diakin henkilökuntarekisteriä ylläpidetään SympaHR –ohjelmistolla. Sympa –käyttäjärekisteriä päivitetään henkilöstöpalveluiden toimesta.

1.2.1. Uusi työntekijä

Uuden työntekijän tiedot talletetaan Sympa henkilökunta –rekisteriin. Kun käyttäjä on talletettu Sympa –rekisteriin luodaan käyttäjätunnus käyttäjälle automaattisesti käyttäjätietovarastoon. Henkilökunnan jäsen saa käyttäjätunnuksen sinä päivänä kun työsuhde alkaa rekisteritietojen mukaisesti.

1.2.2. Työntekijän tiedoissa tapahtuu muutos

Sympa –rekisteriin tehdyt tietojen muutokset siirtyvät automaattisesti käyttäjätietovarastoon 2 kertaa vuorokaudessa.

1.2.3. Työntekijä lakkaa olemasta työntekijä

Kun käyttäjän työsuhde päättyy Sympa –rekisterin tietojen mukaan lukitaan tunnus automaattisesti ja siirretään poistetuksi käyttäjäksi.

 

1.3. Muut käyttäjät ja heidän henkilötietojensa ajantasaisuus

Onko organisaatiossa vielä jotain muita käyttäjiä, joilla on käyttäjätunnus ja jotka voivat kirjautua Identity Provider -palvelimen kautta Haka-infrastruktuurin palveluihin (Suomen Akatemian tutkijat? Ravintolahenkilökunta? Siviilipalvelusmiehet? Dosentit? Alumnit? Emeritukset? Kirjaston asiakkaat?). Minkälainen haku- ja hyväksymismenettely näihin tunnuksiin liittyy?
Miten heidän käyttäjätietojensa ajantasaisuus ja sulkeutuminen/roolitiedon päivittyminen on varmistettu?

Sellaiset käyttäjät, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä (esim. ainejärjestöt), eivät ole myöskään Haka-infrastruktuurin tarkoittamia loppukäyttäjiä, eikä heidän kirjautumistaan Identity Provider -palvelimen kautta palveluihin tule sallia.

Diakissa ei ole muita käyttäjäryhmiä kuin opiskelijat ja henkilökunta.

 

2. Henkilöllisyyden todentaminen

2.1. Käyttäjätunnuksen antamisen yhteydessä

Millä tavalla uuden käyttäjän henkilöllisyys todennetaan, kun hänelle annetaan käyttäjätunnus?

 

Ennen käyttäjätunnuksien saamista käyttäjä todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella henkilökunnan edustajalle.

 

2.2. Kun käyttäjä kirjautuu käyttäjätunnuksensa avulla

Salasanatodennukseen liittyvät laatuvaatimukset.
Mahdolliset käytettävissä olevat salasanaa tukevammat autentikointimenetelmät.

 

Kaikki Diakin tietoverkkopalvelut on yhdistetty keskitettyyn käyttäjätietovarastoon, joten kaikkiin palveluihin käytetään samaa tunnusta ja salasanaa. Poikkeuksena ovat hallinnon käyttämät henkilöstö- ja taloushallinnonohjelmistot. Salasanan vaatimukset ovat 8 merkkiä, yksi tai useampi erikoismerkki ja yksi tai useampi isokirjan. Salasana tulee vaihtaa 6 kk välein. Käyttäjälle annetaan automaattisesti kehotus vaihtaa salasana.

 

Pääosapalveluista on toteutettu http –palveluina, joten vahvaan autentikointia ei ole käytössä käyttäjien palveluihin.

 

3. Käyttäjätietokannassa saatavilla olevat tiedot

Lisätietoja funetEduPerson-skeemasta (ver 2.0) on täällä.

Rasti kohtaan "Saatavuus", jos kyseinen henkilötieto on ajantasalla ja siten saatavilla Identity Provider -palvelimen yli.
Kohtaan "Miten ajantasaisuus turvataan" esimerkiksi viittaus luvun 1. järjestelmiin.

Jos organisaatiolla on omia (ei siis funetEduPersonin mukaisia) attribuutteja, jotka näkyvät ulospäin Identity Provider-palvelimesta, lisää ne taulukon loppuun. Tarvittaessa linkki dokumenttiin, joka tarkemmin kuvailee omien attribuuttien skeeman.

Attribuutti

Saatavuus

Miten ajantasaisuus turvataan

Muuta (esim. tulkintaohje)

cn / commonName

 x

Päivittyy 1 krt / h 

 MUST

description

 

 

 

displayName

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 MUST

employeeNumber

 

 

 

facsimileTelephoneNumber

 

 

 

givenName

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

homePhone

 

 

 

homePostalAddress

 

 

 

jpegPhoto

 

 

 

l / localityName

 

 

 

labeledURI

 

 

 

mail

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

mobile

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

o / organizationName

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

ou / organizationalUnitName

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

postalAddress

 

 

 

postalCode

 

 

 

preferredLanguage

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

seeAlso

 

 

 

sn / surname

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 MUST

street

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

telephoneNumber

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

title

 

 

 

uid

 

 

 

userCertificate

 

 

 

eduPersonAffiliation

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa (student,employee) 

 Mitä arvoja on saatavilla?

eduPersonEntitlement

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

eduPersonNickName

 

 

 

eduPersonOrgDN

 

 

 

eduPersonOrgUnitDN

 

 

 

eduPersonPrimaryAffiliation

 

 

 

eduPersonPrimaryOrgUnitDN

 

 

 

eduPersonPrincipalName

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 MUST

eduPersonScopedAddiliation

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

eduPersonTargetedID

 

 

 

schacMotherTongue

 

 

 

schacGender

 

 

 

schacDateOfBirth

 

 

 

schacPlaceOfBirth

 

 

 

schacCountryOfCitizenship

 

 

 

schacHomeOrganization

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa (diak.fi) 

MUST.
Mikä arvo on käytössä?

schacHomeOrganizationType

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

MUST
Mikä arvo on käytössä?

schacCountryOfResidence

 

 

 

schacUserPresenceID

 

 

 

schacPersonalUniqueCode

 

 

 

schacPersonalUniqueID

Päivittyy 2 kertaa vuorokaudessa 

 

schacUserStatus

 

 

 

funetEduPersonHomeOrganization

 

 

superseded

funetEduPersonStudentID

 

 

superseded

funetEduPersonIdentityCode

 

 

superseded

funetEduPersonDateOfBirth

 

 

superseded

funetEduPersonTargetDegreeUniversity

 

 

superseded

funetEduPersonTargetDegreePolytech

 

 

superseded

funetEduPersonTargetDegree

 

 

 

funetEduPersonEducationalProgramUniv

 

 

superseded

funetEduPersonEducationalProgramPolytech

 

 

superseded

funetEduPersonProgram

 

 

 

funetEduPersonMajorUniv

 

 

superseded

funetEduPersonOrientationAlternPolytech

 

 

superseded

funetEduPersonSpecialisation

 

 

 

funetEduPersonStudyStart

 

 

 

funetEduPersonPrimaryStudyStart

 

 

 

funetEduPersonStudyToEnd

 

 

 

funetEduPersonPrimaryStudyToEnd

 

 

 

funetEduPersonCreditUnits

 

 

 

funetEduPersonECTS

 

 

 

funetEduPersonStudentCategory

 

 

 

funetEduPersonStudentStatus

 

 

 

funetEduPersonStudentUnion

 

 

Mikä arvo on käytössä?

funetEduPersonHomeCity

 

 

 

funetEduPersonEPPNTimeStamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muuta

4.1. Kardinaliteetit

Yksi henkilöllisyys per tosielämän käyttäjä, vai
Yksi henkilöllisyys per rooli (esim. opiskelija-työntekijällä kaksi käyttäjätunnusta)?

 

Yhdellä henkilöllisyydellä voi järjestelmässä olla vain yksi käyttäjätunnus. Yhdellä käyttäjällä voi olla vain joko opiskelija- tai henkilökuntatunnus.

 

4.2. EduPersonPrincipalNamen revokointi ja kierrätys

Voiko eduPersonPrincipalName vaihtua?
Millä tavalla organisaatio kierrättää vapautuneita eduPersonPrincipalName-arvoja?

 

Käyttäjätunnusta ei voi vaihtaa. Kerran käytössä ollutta tunnusta ei voi käyttää uudestaan. Käyttäjä voi luopua tunnuksestaan ja saada uuden, mutta tällöin hän saa uuden käyttäjätunnuksen.